Contact

PPUH VOIGT Sp. z o.o.,
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

KRS: 0000093897
The value of initial share capital:  1 501 464,00 PLN
NIP: 626-000-47-36

 

Tel./fax. + 48 32 272 25 73
Tel. + 48 32 272 39 17

Sales Department
Director: Jacek Bednarczyk
Tel.: + 48 32/ 375 02 10, E-mail: jacek.bednarczyk@voigt.pl

Sales Department Horeca
Director: Jakub Klewaniec
Tel.: + 48 32/ 272 81 76, E-mail: jakub.klewaniec@voigt.pl

Department Training, Audit, Service
Chief SAS: Tomasz Zarzycki
Tel.: + 48 32/ 273 89 26, E-mail: tomasz.zarzycki@voigt.pl

Marketing Department
Director: Szymon Cesarz
Tel.: + 48 32/ 375 02 20, E-mail: szymon.cesarz@voigt.pl


Technological Department
Chief Technologist:  Tomasz Pacan
Tel.: + 48 32/ 375 02 91, E-mail: tomasz.pacan@voigt.pl

 

Export Department
Sales Export Manager: Piotr Sikora
Tel.: +48 795 506 267, E-mail: piotr.sikora@voigt.pl

 

Accounting Department
Director: Aleksandra Jaskóła
Tel.: + 48 32/ 375 02 21


 


Localization


 

Contact form

Field marked by stars are required. • Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH Voigt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Jordana 90 41-813 Zabrze (dalej również jako „Voigt”).

  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@voigt.pl, lub pisemnie :PPUH Voigt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Jordana 90 41-813 Zabrze.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingowym, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia przez Voigt marketingu zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

HD FLOOR PROTECT VC 370

 

A professional high-gloss dispersion with increased durability and resistance to wear, intended for heavy traffic surfaces.

 

Teflon® surface protector makes the applied coating more durable and resistant to wear, and protects the surface against dirt re-deposition. The applied coating has "self-regenerating" properties.

 

 

 

Teflon® is registered trademark of DuPont used under license by PPUH VOIGT Sp. z o.o.

 

 


View more
We inwest in your futureSlaskie.