Contact

PPUH VOIGT Sp. z o.o.,
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

KRS: 0000093897
The value of initial share capital:  1 501 464,00 PLN
NIP: 626-000-47-36

 

Tel./fax. + 48 32 272 25 73
Tel. + 48 32 272 39 17

Sales Department
Director: Jacek Bednarczyk
Tel.: + 48 32/ 375 02 10, E-mail: jacek.bednarczyk@voigt.pl

Sales Department Horeca
Director: Jakub Klewaniec
Tel.: + 48 32/ 272 81 76, E-mail: jakub.klewaniec@voigt.pl

Department Training, Audit, Service
Chief SAS: Tomasz Zarzycki
Tel.: + 48 32/ 273 89 26, E-mail: tomasz.zarzycki@voigt.pl

Marketing Department
Director: Szymon Cesarz
Tel.: + 48 32/ 375 02 20, E-mail: szymon.cesarz@voigt.pl


Technological Department
Chief Technologist:  Tomasz Pacan
Tel.: + 48 32/ 375 02 91, E-mail: tomasz.pacan@voigt.pl

 

Export Department
Sales Export Manager: Piotr Sikora
Tel.: +48 795 506 267, E-mail: piotr.sikora@voigt.pl

 

Accounting Department
Director: Aleksandra Jaskóła
Tel.: + 48 32/ 375 02 21


 


Localization


 

Contact form

Field marked by stars are required. • Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH Voigt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Jordana 90 41-813 Zabrze (dalej również jako „Voigt”).

  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@voigt.pl, lub pisemnie :PPUH Voigt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Jordana 90 41-813 Zabrze.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingowym, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia przez Voigt marketingu zostaną usunięte po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

METALIC LUX VC 330L

Polymer-based agent for glossing and protecting floors.
 
Polymer coating for glossing PVC, terrazzo and stone floors, intended for surfaces subject to less intensive traffic. The applied coating is durable, resistant to abrasion and repels dirt. The agent gives the floor a metallic sheen without polishing.
 

View more
We inwest in your futureSlaskie.