Kvalitātes Politika

Darbība atbilstoši Klientu vēlmēm un gaidām – tie ir īsi raksturoti mūsu firmas funkcionēšanas principu nosacījumi, kā arī attīstības un tirgus panākumu garantija. Ilggadīga pieredze telpu tīrības un higiēnas uzturēšanas  līdzekļu ražošanā kā arī izplatīšanā dod mums iespēju sasniegt augstu mūsu izstrādājumu standartu. Nodrošināt visaugstāko kvalitāti kā ražošanas jomā kā arī kontaktos ar klientiem ir visu mūsu realizēto procesu pamatelements.
 
Jaunu risinājumu izmantošana, sistemātiska mūsu piegādātāju novērtēšana un verifikācija, mūsu izstrādājumu kvalitātes konfrontācija ar klientu prasībām kā arī termiņu ievērošana, dod iespēju atklāt potenciālo kļūdu iemeslu avotus un likvidēt tos visagrākā stadijā. Katra mūsu klienta apmierinājums ir neatliekams nosacījums pastāvīgiem firmas pamākumiem un uzticības ievērības partnera reputācijas uzturēšanai.  
Mūsu kvalitātes līmeņa un procesu nepārtrauktas pilnveidošanas saistības pastāvīgi  verificē un apstiprina mūsu Firmas Valde:


VOIGT Sp. z o.o. Valde apstiprina, ka Kvalitātes Politika ir saprasta, ieviesta un ievērota visos organizācijas līmeņos, un tās realizācijai ir nodrošināti visi nepieciešamie līdzekļi, tā lai visi darbinieki varētu pilnībā angažēties kvalitātes mērķa sasniegšanai. Mūsu neapšaubāmā garantija kvalitātes jomā ir funkcionējošā un pastāvīgi pilnveidotā Kvalitātes Sistēma atbilstoši ISO 9001:2008 normai.

 

PARKETS VC 576

Emulsija uz vasku un polimeru bāzes kompleksam virsmu spīdumam un koka virsmu aizsardzībai, kuras iepriekš impregnētas ar lakām.

 

Īpaši ieteicama parketam, sienu koka apšuvēm kā arī koka kāpnēm. Uzklātā kārta aizsargā pamata slāni, ir stabila un izturīga pret noberšanu. Lietojot līdzekli palielinās pamatnes estētiskās īpašības nodrošinot augstu spīdumu kā arī iegūstot krāsas dziļumu. Atšķaidīts līdzeklis teicami piemērots pat matētu nelakotu koka virsmu ikdienas kopšanai.


vairāk
We inwest in your future