Eksperta padoms

Rozwi1. Kā labi sagatavot mazgāšanas šķidrumu?

Laba mazgāšanas šķidruma sagatavošanas pamatā ir pareiza preparāta koncentrācija ūdenī.  Visdrošākais pareizas koncentrācijas iegūšanas veids ir lietot dozēšanas sistēmas kā arī ievērot uz produkta etiķetes atrodošos norādījumus vai mūsu ekspertu sagatavotos higiēnas plānus. Atbilstošu šķidrumu sagatavošanas atvieglošanas dokuments ir atšķaidīšanas tabula. Pareizai preparāta atšķaidīšanai ieteicams vispirms tvertnē ieliet koncentrātu, un tikai pēc tam uzpildīt to ar ūdeni.

Rozwi2. Vai atbilstoša mazgājošo koncentrātu dozēšana iespaido efektīvu tīrīšanu?

Gan pārāk maza kā ari pārāk liela koncentrāta daudzums šķidrumā negatīvi iedarbosies uz mazgāšanas gala efektu. Pārāk maza šķidruma koncentrācija radīs, ka tas neefektīvi mazgās virsmas, pārmērīgums radīs svītras kā arī mazgāto virsmu ātru netīrumu uztveršanu. Atbilstošai dozēšanai tomēr ir iespaids ne tikai uz tīrīšanas efektivitāti, bet arī uz tā ekonomiju, par cik lietojam optimālo mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Atbilstoša lietoto koncentrātu dozēšana ir pro ekoloģiska – apkārtējā vidē neievedam pārmērīgu ķīmikāliju daudzumu.

Rozwi3. Kādu ūdeni lietot profesionālo mazgāšanas koncentrātu atšķaidīšanai?

Tekošais krāna ūdens vai cits ūdens avots ir pietiekošs efektīva mazgāšanas šķidruma sagatavošanai. Vienīgi ja ūdens ir ļoti ciets vai mīksts var rasties mazgāšanas problēmas, tomēr šādas problēmas rodas reti un attiecas galvenokārt uz rūpniecības mazgāšanas iekārtām. Kas attiecas uz darba šķidruma temperatūru, tas nav noteicošs pie parastās mazgāšanas kā tas varētu likties. Saskaroties ar grīdu, šķidrums mopā ļoti ātri atdziest, tāpēc pietiek sagatavot šķidrumu apkārtējās temperatūras ūdenī. Piezīmes attiecībā uz temperatūru attiecas uz hlora bāzētu šķidrumu līdzekļu sagatavošanu. Šajā gadījumā karsts, tvaikojošs šķidrums var radīt nepatīkamas konsekvences no kurām nepieciešams izvairīties. Sagatavot šķidrumu siltā ūdenī ieteicams taukainu, piedegušu netīrumu tīrīšanai cepeškrāsnīs, grilos vai iesmu krāsnīs, par cik šo netīrumu veidu tad ir vieglāk likvidēt. Logu stiklu un stikla virsmu mazgāšanas līdzekļa koncentrāta atšķaidīšanai dažreiz ieteicams lietot destilēto ūdeni, pateicoties kam var izvairīties no cietā ūdens nosēdumu rašanās.

Rozwi
Rozwi
We inwest in your futureSlaskie.