Sabiedriskā Biznesa atbildība

Corporate Social Responsibility ir svarīga firmas Voigt stratēģijas daļa. Darbinieki un to attīstība ir firmas visvērtīgākais kapitāls. Mūsu realizētās jauno kā arī pastāvīgo darbinieku iekšējās apmācības, veido ļoti solīdu tālākas attīstības pamatu, un viņiem noteikto profesionālās karjeras attīstības ceļu. Firma Voigt cenšas atbalstīt arī individuālās kvalifikācijas celšanas iniciatīvas, tādas kā studijas vai pēc studiju mācības. Mēs apzināmies, ka cilvēku investīcija ir mūsu organizācijas nākotnes un attīstības investīcija.

Angažējamies sabiedriskajā dzīvē, kura izsakās daudzu labdarības akciju līdzdalībā, ne tikai ar lokālo bet arī ar valstisko un pasaules izskaņu. Mūsu aktīvās pro ekoloģiskās darbības mērķis ir tīra un atbildīga dzīves stila propagandēšana.
Par pro ekoloģisku risinājumu ieviešanu un propagandēšanu  katrā saimnieciskās darbības posmā bijām apbalvoti ar Apkārtējai Videi Draudzīgu Sertifikātu, kuru piešķīra Eiropas Ekoloģiskās Atbildības Forums „CERT” sp. z o.o.

Esam ieangažēti valsts tīrības līmeņa uzlabošanas darbībā kā arī sabiedrības apzinīguma celšanā attiecībā uz sanitāri higiēniskiem apstākļiem, kādos funkcionējam.

CSR jomā angažējamies sekojošās darbībās:

  • Pasaules Tīro Roku Dienas svinību laikā esam akcijas Tīrās Rokas koporganizatori.
  • lokālā tirgū atbalstām jaunos sportistus, lai tie varētu realizēt savus kaislības. Sieviešu Hokeja Komanda Polonia Bytom ar kuru firma ir saistīta no sākuma, jau otro reizi kļuvusi par Polijas Čempioniem.
  • atbalstām Silēzijas pērli – Bytomas Silēzijas Operu.
  • vairākus gadus sadarbojamies ar Bērnu un Jaunatnes Krīzes Atbalsta Centru Zabžā.
  • no sākuma pastāvēšanas sadarbojamies ar Fondu Dzirkstelīte, kura nodarbojas ar vēža slimiem bērniem.
  • aktīvi ņemam dalību palīdzot cilvēkiem, kuri ir skarti no dabas katastrofām. Piemērs var būt palīdzība valsts plūdu upuriem kā arī Šrilankas tsunami bēgļiem.
  • firma Voigt sponsorē Polijas televīzijas TVP realizēto dokumentālo filmu, kura veltīta  nelaiķa slavenajam poļu kardioķirurgam Profesoram – Zbignievam Religam.

GASTRO-GRILL SPRAY VC 643R


vairāk
We inwest in your futureSlaskie.