Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Nazwa Projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla VOIGT Sp. z o.o.
Nazwa Beneficjenta: PPUH "VOIGT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kwota kwalifikowana: 12 500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 8 500,00 PLN
Okres realizacji:    02/08/2010 – 31/12/2010

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Nazwa Projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w PPUH VOIGT Sp. z o.o
Nazwa Beneficjenta: PPUH "VOIGT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kwota kwalifikowana: 282 476,43 PLN
Kwota dofinansowania: 141 238,21 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 120 052,47 PLN
Okres realizacji:    01/07/2011 – 30/06/2013

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

1.IX.2014


Projekt:    Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VOIGT poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie nowych technologii informatycznych stanowiących fundament bardziej efektywnej działalności.

 

Beneficjent: PPUH VOIGT Sp. z o.o.

 

Wartość projektu: 437.605,26 PLN

 

Wartość dofinansowania: 178.959,50 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Dotacje na inowacje