Hotelservice

Hotelservice opis linii

Utrzymanie wysokiego poziomu czystości pomieszczeń hotelowych jest podstawowym elementem wpływającym na dobre samopoczucie gości. Niejednokrotnie ma decydujący wpływ na atrakcyjność danego miejsca i poczucie komfortu przebywających w nim osób. Ostatecznie właśnie te elementy bardzo często decydują, czy klient do nas wróci.

 

Uzyskanie czystości obiektu hotelowego według zasady: „szybko, dokładnie, tanio i ekologicznie” jest możliwe jedynie przy użyciu profesjonalnych preparatów chemicznych.

 

Stworzona przez VOIGT linia hotelservice jest kompleksowym rozwiązaniem, oferowanym branży hotelarskiej w zakresie utrzymania czystości.

 

W zależności od ilości miejsc noclegowych zalecamy stosowanie dwóch różnych technologii sprzątania pomieszczeń. W mniejszych hotelach zalecamy stosowanie preparatów w formule spray & wipe, które gwarantują błyskawiczne i efektywne stosowanie środka. W obiektach o większej ilości miejsc zalecane jest korzystanie ze skoncentrowanych środków czystości. Pełna efektowność koncentratów osiągana jest przy stosowaniu oferowanych przez VOIGT systemów dozowania.

 

Każdy z naszych preparatów został starannie przebadany i dopuszczony do sprzedaży przez Państwowy Zakład Higieny.

Dotacje na inowacjeSlaskie.