Społeczna odpowiedzialność biznesu


Corporate Social Responsibility jest istotną częścią strategii firmy Voigt. Pracownicy i ich rozwój są najcenniejszym kapitałem firmy. Prowadzone przez nas szkolenia wewnętrzne dla nowo zatrudnianych jak i obecnych pracowników, stanowią bardzo solidny fundament do dalszego ich rozwoju i realizowania wyznaczonej ścieżki kariery zawodowej. Firma Voigt stara się także wspierać indywidualne podnoszenie kwalifikacji, takie jak studia czy kształcenie podyplomowe. Mamy świadomość, że inwestycja w kadry jest inwestycją w przyszłość i rozwój naszej organizacji.

Angażujemy się w życie społeczne, którego wyrazem jest udział w wielu akcjach charytatywnych o wymiarze nie tylko lokalnym, ale również ogólnopolskim i światowym. Nasze aktywne działania proekologiczne mają na celu promowanie czystego i odpowiedzialnego stylu życia.
Za wdrażanie i propagowanie proekologicznych rozwiązań na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej zostaliśmy uhonorowani Certyfikatem Firma Bliska Środowisku, przyznawanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej „CERT” sp. z o.o.

Zaangażowani jesteśmy w działania na rzecz poprawy stanu czystości w kraju oraz podnoszenia świadomości społecznej w odniesieniu do warunków sanitarnohigienicznych, w jakich funkcjonujemy.

W ramach CSR angażujemy się w następujące działania:

  • w ramach obchodów Światowego Dnia Czystych Rąk jesteśmy współorganizatorem akcji Czyste Ręce.
  • na rynku lokalnym wspieramy młodych sportowców, aby mogli realizować swoje pasje. Żeńska Drużyna Hokeja na Lodzie Polonia Bytom z, którą firma związana jest od początku, już po raz drugi sięgnęła po tytuł Mistrza Polski.
  • wspieramy perłę śląska - Operę Śląską w Bytomiu.
  • od lat współpracujemy z Ośrodkiem Wsparcia Kryzysowego dla Dzieci i Młodzieży w Zabrzu.
  • od początku jej istnienia, współpracujemy z Fundacją Iskierka, działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.
  • aktywnie uczestniczymy w pomocy ludziom dotkniętych kataklizmem. Przykładem może być pomoc powodzianom w kraju oraz poszkodowanym przez  tsunami na Sri Lance.
  • firma Voigt jest sponsorem filmu dokumentalnego zrealizowanego dla TVP , poświęconemu nieżyjącemu już wybitnemu polskiemu kardiochirurgowi Profesorowi - Zbigniewowi Relidze.

EPIDEMED VC 400

Skoncentrowany preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych.

 

Posiada spektrum działania: grzybobójcze (w zakresie grzybów drożdżo-podobnych), bakteriobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze, w tym również wobec wirusów tj. ebola, ptasiej grypy typu H3N8 i H5N1. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie. Preparat posiada pozwolenie Ministra Zdrowia. Zalecany do mycia i dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, w tym również powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Polecany także do użycia w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także placówkach gastronomicznych. Posiada dobre właściwości myjące. Preparat może być stosowany również w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. W zależności od zastosowania zaleca się rozcieńczyć koncentrat od 0,5 do 6% (od 5 do 60 ml środka na 1 l roztworu).

 

 

 


więcej
Dotacje na inowacjeSlaskie.