Şcolarizări, Audit, Service

Sarcina principală a echipei noi formate, SAS, este de a-i ajuta pe clienţi în ceea ce priveşte implementarea practică, cât şi în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor din domeniul tehnologiei şi menţinerea curăţenie în diferite obiecte.

 

Şcolarizări

Suntem una dintre primele companii care oferă clienţilor săi şcolarizări practice şi teoretice certificate de Camera de Comerţ pentru Curăţenie Poloneză, în ceea ce priveşte menţinerea profesională a curăţeniei. Şcolarizările sunt conduse de formatori profesionali acreditaţi de Camera de Comerţ pentru Curăţenie Poloneză - CCCP.
Fiecare partener al nostru este tratat individual, de aceea în momentul în care pregătim şcolarizările luăm în vedere toate nevoile clientului inclusiv profilul activităţii sale economice.
Participarea la formarea profesională oferă posibilitatea aprofundării cunoştinţelor nu numai în domeniul produselor folosite ci şi în ceea ce priveşte tehnologia corespunzătoare de curăţenie. Angajaţii noştri, în timpul întâlnirilor educative vă vor oferi o mulţime de sfaturi cu privire la diferitele sectoare legate de menţinerea curăţeniei în diferite spaţii şi nu numai.

Audit

Reduceţi cheltuielile legate de menţinerea curăţeniei în compania D-voastră. Nu aşteptaţi, luaţi în vedere unica oportunitate pe care o aveţi chiar acum.
Cu scopul de a alege cei mai buni detergenţi cât şi a tehnologiei optime de menţinere a curăţeniei obiectului, vă oferim posibilitatea de a realiza un audit detaliat al curăţeniei de către experţii noştri. După efectuarea audit-ului, va fi pregătită pentru D-voastră o documentaţie tehnologică detaliată sub forma unor planuri de igienă, care vor cuprinde aspecte cum ar fi:
- selectarea optimă a detergenţilor pentru diferitele zone, suprafeţe care există în obiect cât şi pentru fiecare tip de murdărie,
- selectarea unei tehnologii eficiente de curăţare în funcţie de tipul şi intensitatea murdăriilor,
- selectarea accesoriilor corespunzătoare pentru curăţenie,
- stabilirea frecvenţei de spălare în funcţie de trafic sau alte elemente care au influenţă asupra apariţiei rapide a murdăriei,
- sfaturi şi indicaţii care vor îmbunătăţii procesul de curăţare.
Folosiţi sfaturile experţilor şi implementaţi acţiunile de economisire. Ţineţi minte că, implementarea chiar şi a celor mai mici schimbări vă va ajuta să economisiţi sume considerabile care până acum au fost cheltuite pentru menţinerea curăţeniei.
 

Service-ul

Vă oferim un service profesional condus de către persoane calificate. Ne ocupăm nu numai cu montajul şi service-ul sistemelor de dozare ci şi cu organizarea, pentru clienţii stabili, vizitelor ciclice cu privire la îmbunătăţirea calităţii şi a tehnologiei de curăţare. De asemenea, vă putem sfătui în ceea ce priveşte selectarea detergenţilor corespunzători pentru menţinerea curăţeniei cât şi în ceea ce priveşte echipamentul necesar pentru realizarea sarcinilor care v-au fost încredinţate. Acest lucru vă va permite desfăşurarea propriei activităţi fără pauze inutile, fapt care este foarte important în cazul branşei gastronomice şi hoteliere.
Deoarece ne simţim responsabili nu numai în ceea ce priveşte produsele create ci şi în ceea ce priveşte tehnologiile implementate, echipamentul şi sistemele de dozare rămânem la dispoziţia D-voastră.
We inwest in your futureSlaskie.