Produkty bez oznaczenia CLP

 

Co oznacza CLP?

 
CLP to nowe europejskie rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin chemicznych zastępujące dyrektywę o substancjach niebezpiecznych. Przepisy rozporządzenia wprowadzają w całej UE nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparty na globalnie zharmonizowanym systemie ONZ. Producenci, importerzy i dystrybutorzy zobowiązani są informować na etykietach produktów, które z nich, nawet  w najdrobniejszy sposób, zagrażają użytkownikowi. 
Cele CLP
 
Jednym z najważniejszych celów przyjęcia rozporządzenia CLP było ułatwienie europejskim przedsiębiorcom globalnej wymiany handlowej i jednocześnie zapewnienie ochrony zdrowia ludzi i środowiska. W 2003 roku w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) opracowywano zharmonizowane kryteria klasyfikacji i oznakowania, w wyniku czego powstał globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Konieczna zatem stała się, na poziomie Unii Europejskiej, harmonizacja przepisów i kryteriów w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji, mieszanin oraz pewnych szczególnych wyrobów, uwzględniająca kryteria klasyfikacji i zasady oznakowania GHS, lecz również wykorzystująca doświadczenia zdobyte poprzez wdrażanie istniejącego prawodawstwa wspólnotowego w zakresie chemikaliów i utrzymywanie wysokiego poziomu ochrony osiągniętego dzięki systemowi harmonizacji klasyfikacji i oznakowania, wspólnotowym klasom zagrożeń, które nie są jeszcze częścią GHS. Obrót substancjami i mieszaninami nie dotyczy jedynie rynku wewnętrznego, lecz również rynku globalnego. Przedsiębiorstwa powinny zatem odnieść korzyści z globalnej harmonizacji przepisów dotyczących klasyfikacji i oznakowania oraz ze spójności między przepisami dotyczącymi klasyfikacji i oznakowania w zakresie dostawy i stosowania, z jednej strony, a przepisami obowiązującymi w odniesieniu do transportu – z drugiej.
 
profiline
 
SANITARIATY
         
  EASY SANIT VC 107   EASY SANIT VC 107   
  Skoncentrowany preparat do bieżącego mycia sanitariatów.   Żel o przyjemnym zapachu do mycia urządzeń sanitarnych.  
         
                
         
  CLEAN HAND VC 600      
  Mydło w płynie przeznaczone dla każdego rodzaju skóry.      
         
     
         
GRUNTOWNE MYCIE
         
  SMELPOL VC 440      
  Antybakteryjny preparat rozkładający szkodliwe
związki siarkowodorowe
     
         
     
         
BIEŻĄCE MYCIE PODŁÓG
         
  EASY FLOOR VC 147   ECO FLOOR VC 224  
  Antystatyczny środek do mycia podłóg   Ekologiczny środek do mycia podłóg.  
         
   
         
  TEPI-EX VC 260   TEPI-O VC 261  
  Środek do gruntownego czyszczenia metodą ekstrakcyjną    Środek zapobiegający powstawaniu piany  
         
     
         
  TEPI-P VC 262      
  Środek do czyszczenia wykładzin dywanowych i dywanów metodą pianową      
         
       
         
MYCIE PONADPODŁOGOWE
         
  EASY FURNI VC 137   ECO GLASS VC 174  
  Antystatyczny środek do bieżącego mycia mebli.   Ekologiczny środek przeznaczony do mycia powierzchni szklanych  
         
     
         
  LASIPUR VC 175   EASY GLASS VC 176  
  Antystatyczny środek do mycia powierzchni i przedmiotów szklanych.   Antystatyczny środek na bazie alkoholu do mycia szyb.  
         
     
         
NABŁYSZCZANIE
         
  METALLIC DISPERSION VC 330    METALLIC LUX VC 330L  
  Powłoka polimerowa o właściwościach antypoślizgowych.   Powłoka polimerowa do nabłyszczania podłóg.   
         
     
         
 
METALLIC DISPERSION PROFESIONAL VC 330P
  PARKIET BŁYSK VC 340  
  Antypoślizgowa, wysokopołyskowa profesjonalna dyspersja     Emulsja na bazie wosków i polimerów do nabłyszczania powierzchni drewnianych  
         
     
         
   POLYGRUND VC 360   HD FLOOR PROTECT VC 370  
  Polimerowy preparat przeznaczony do zabezpieczenia podłóg kamiennych oraz marmurowych.     Wysokopołyskowa, profesjonalna dyspersja o podwyższonej trwałości i odporności na ścieranie.  
         
     
         
DEZYNFEKCJA
         
  DEZOPOL-MED VC 410R      
  Gotowy do użycia preparat dezynfekcyjno-myjący      
       
         
 
 
horecaline
 
 
hotelservice
         
  MEBLE VC 500   OKNA, LUSTRA VC 520  
  Profesjonalny środek do mycia mebli.   Profesjonalny środek do mycia szyb i luster  
         
                
         
 
 WYKŁADZINY, DYWANY szamponowanie
 VC 572
  WYKŁADZINY, DYWANY ekstrakcja VC 573  
  Preparat do czyszczenia wykładzin dywanowych metodą aktywnej, suchej piany.    Preparat do czyszczenia wykładzin metodą ekstrakcyjną.  
         
   
         
  POLIMER VC 575   PARKIETY VC 576  
  Emulsja na bazie polimerów do kompleksowego nabłyszczania i zabezpieczania podłóg.   Emulsja na bazie polimerów do  nabłyszczania i zabezpieczania podłóg drewnianych.  
         
     
         
gastroline
         
  GASTRO-HAND VC 610   GASTRO-SEPT HAND VC 615  
  Mydło w płynie.   Dezynfekcyjne mydło w płynie  
         
   
         
  GASTRO-SPRINT VC 652      
  Preparat w sprayu do usuwania wszelkich tłustych plam i olejowych zabrudzeń      
         
       

Dozownik SD-831 RF

 
ZASTOSOWANIE
Przepływowy dozownik ośmiofunkcyjny z możliwością tworzenia do czterech rodzajów stężeń tego samego rodzaju środka chemicznego lub czterech różnych rodzajów środków chemicznych o tym samym lub innym pożądanym stężeniu niezależnie do pojemnika i butelki.

więcej
Dotacje na inowacjeSlaskie.