Higiena kuchni wpływa na smak i jakość potraw

(2011-07-07)

Satysfakcja klienta jest priorytetem każdego lokalu gastronomicznego i każdej restauracji. Czystość pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia stanowi pierwszy parametr oceny danej placówki przez konsumenta. Można więc stwierdzić, że jest podstawowym elementem odczuć estetycznych klienta.

Drugim parametrem jest jakość i smak potraw, na które bez wątpienia wpływ ma wysoki poziom higieniczno – sanitarny kuchni.

 

Ze względu na specyfikę pomieszczeń kuchennych preparaty chemiczne utrzymania czystości przeznaczone do sfery gastronomicznej muszą spełniać wysokie wymagania zarówno użytkowe jak i związane z bezpieczeństwem ich stosowania.

Pamiętajmy, że wszystkie używane w obszarach gastronomicznych preparaty myjące muszą być sklasyfikowane przez ich producenta i posiadać Karty Charakterystyki przechowywane w lokalu. Obiektywnym potwierdzeniem możliwości stosowania preparatów w obszarach kuchennych są Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, które dopuszczają dany środek do powierzchni mających kontakt z żywnością. Z kolei środki do dezynfekcji powierzchni muszą być dopuszczone do obrotu przez Ministra Zdrowia i uzyskać stosowną decyzję Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Bardzo dużym błędem jest stosowanie w kuchniach restauracyjnych środków „domowych”. Istnieje kolosalna różnica w działaniu i skuteczności produktów profesjonalnych i „domowych”. Atutami preparatów profesjonalnych są: wysoki stopień koncentracji substancji aktywnych, a co za tym idzie bardzo duża ich wydajność, specjalizacja zastosowania, czyli skład chemiczny optymalnie dobrany do danego obszaru zastosowania, wysoka skuteczność, posiadanie dokumentacji eksploatacyjnej (instrukcje, technologie, plany higieny), posiadanie dokumentacji bezpieczeństwa (karty charakterystyk, dopuszczenia Ministra Zdrowia, Świadectwa Jakości Zdrowotnej), niskie koszty stosowania.

Używanie preparatów profesjonalnych przynosi wiele korzyści w każdym aspekcie. Po pierwsze, z pewnością usuną skuteczniej zabrudzenia. Po drugie, zastosowanie środka profesjonalnego okaże się tańsze niż domowego. Po trzecie, stosując preparaty profesjonalne możemy liczyć na „wsparcie” firm produkujących te środki. Mam tu na myśli przede wszystkim obiektowe Instrukcje i Plany Higieny, które bezpłatnie przekazywane są na obiekty.

W kuchni dba się nie tylko o czystość podłóg i ścian, mebli i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, ale również, a może przede wszystkim, naczyń i sprzętów kuchennych. Widać tu wyraźnie różnorodność „przedmiotu mycia”; różnorodność ta obejmuje również preparaty chemiczne, systemy dozowania oraz techniki mycia.

 

Autor: Adam Góra, dyrektor operacyjny ds. rozwoju rynków i produktów

 

Artykuł został opublikowany w portalu          Horecanet.pl

Zobacz nasze preparaty do utrzymania higieny w kuchni:                   Gastroline

Wstecz

GASTRO-FLOOR VC 640

GASTRO-FLOOR VC 640

Alkaliczny środek o bardzo dobrych właściwościach czyszczących, przeznaczony do mycia wszelkich wodoodpornych podłóg.

 

Aktywnie usuwa silne zabrudzenia, pasty oraz stare powłoki polimerowe. W odpowiednich rozcieńczeniach może być stosowany zarówno do gruntownego, jak i do bieżącego utrzymania czystości. Jest środkiem niskopieniącym, który może być stosowany do mycia ręcznego oraz maszynowego. Przed zastosowaniem należy sprawdzić powierzchnię na trwałość kolorów. 

 

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni oraz technologii mycia zaleca się zastosować roztwór:

-  od 0,5 do 1% do mycia bieżącego (od 5 do 10 ml koncentratu na 1 L wody),

- od 5 do 30% do gruntownego mycia, doczyszczania i usuwania starych past, wosków i polimerów (od 50 do 300 ml koncentratu na 1 L wody).

 

Mycie maszynowe: w zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się rozcieńczenie w stosunku od 0,5 do 3% (od 5 do 30 ml koncentratu na 1 L wody). Przy mocnych zabrudzeniach lub w przypadku wyjałowionych, matowych podłóg stosować większe stężenia.


więcej
Dotacje na inowacjeSlaskie.