Higiena kuchni wpływa na smak i jakość potraw

(2011-07-07)

Satysfakcja klienta jest priorytetem każdego lokalu gastronomicznego i każdej restauracji. Czystość pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia stanowi pierwszy parametr oceny danej placówki przez konsumenta. Można więc stwierdzić, że jest podstawowym elementem odczuć estetycznych klienta.

Drugim parametrem jest jakość i smak potraw, na które bez wątpienia wpływ ma wysoki poziom higieniczno – sanitarny kuchni.

 

Ze względu na specyfikę pomieszczeń kuchennych preparaty chemiczne utrzymania czystości przeznaczone do sfery gastronomicznej muszą spełniać wysokie wymagania zarówno użytkowe jak i związane z bezpieczeństwem ich stosowania.

Pamiętajmy, że wszystkie używane w obszarach gastronomicznych preparaty myjące muszą być sklasyfikowane przez ich producenta i posiadać Karty Charakterystyki przechowywane w lokalu. Obiektywnym potwierdzeniem możliwości stosowania preparatów w obszarach kuchennych są Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, które dopuszczają dany środek do powierzchni mających kontakt z żywnością. Z kolei środki do dezynfekcji powierzchni muszą być dopuszczone do obrotu przez Ministra Zdrowia i uzyskać stosowną decyzję Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Bardzo dużym błędem jest stosowanie w kuchniach restauracyjnych środków „domowych”. Istnieje kolosalna różnica w działaniu i skuteczności produktów profesjonalnych i „domowych”. Atutami preparatów profesjonalnych są: wysoki stopień koncentracji substancji aktywnych, a co za tym idzie bardzo duża ich wydajność, specjalizacja zastosowania, czyli skład chemiczny optymalnie dobrany do danego obszaru zastosowania, wysoka skuteczność, posiadanie dokumentacji eksploatacyjnej (instrukcje, technologie, plany higieny), posiadanie dokumentacji bezpieczeństwa (karty charakterystyk, dopuszczenia Ministra Zdrowia, Świadectwa Jakości Zdrowotnej), niskie koszty stosowania.

Używanie preparatów profesjonalnych przynosi wiele korzyści w każdym aspekcie. Po pierwsze, z pewnością usuną skuteczniej zabrudzenia. Po drugie, zastosowanie środka profesjonalnego okaże się tańsze niż domowego. Po trzecie, stosując preparaty profesjonalne możemy liczyć na „wsparcie” firm produkujących te środki. Mam tu na myśli przede wszystkim obiektowe Instrukcje i Plany Higieny, które bezpłatnie przekazywane są na obiekty.

W kuchni dba się nie tylko o czystość podłóg i ścian, mebli i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, ale również, a może przede wszystkim, naczyń i sprzętów kuchennych. Widać tu wyraźnie różnorodność „przedmiotu mycia”; różnorodność ta obejmuje również preparaty chemiczne, systemy dozowania oraz techniki mycia.

 

Autor: Adam Góra, dyrektor operacyjny ds. rozwoju rynków i produktów

 

Artykuł został opublikowany w portalu          Horecanet.pl

Zobacz nasze preparaty do utrzymania higieny w kuchni:                   Gastroline

Wstecz

POLYGRUND VC 360

Polimerowy środek przeznaczony do zabezpieczenia podłóg kamiennych oraz marmurowych.
 
Posiada podwyższoną odporność na ścieranie. Może służyć zarówno jako podkład (gruntowanie), jak również jako środek konserwujący, myjący i pielęgnujący. Preparat na powierzchni pozostawia warstwę ochronną, charakteryzującą się połyskiem, twardością oraz brakiem poślizgu. Preparat zawiera poniżej 5% związków powierzchniowo czynnych.
 
 
Podkład: na dokładnie wyczyszczoną powierzchnię preparatem GRUNDPUR VC 150 nałożyć, w zależności od porowatości podłoża, 2 lub 3 warstwy nierozcieńczonego preparatu. Każdą następną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Średni czas schnięcia wynosi około 2 godziny i jest uzależniony od temperatury podłoża oraz wilgotności powietrza. W celu wzmocnienia połysku i szybszego utwardzenia ostatnią warstwę podkładu należy przepolerować wysokoobrotową polerką. Pielęgnacja: posadzki kamienne o wysokim połysku należy przemywać na mokro roztworem w stosunku od 2,5 do 10% (od 250 do 1000 ml środka na 10 l wody). Konserwacja: w zależności od stopnia zabrudzenia posadzki zaleca się stosować wodny roztwór preparatu w stosunku od 0,25 do 0,5% (25÷50 ml środka na 10 l wody).

więcej
Dotacje na inowacjeSlaskie.