Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 'VOIGT' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.


Wartość projektu: 1 187 442,00 zł

Wartość dofinansowania: 289 620,00 zł.


Projekt polega na wdrożeniu dedykowanych modułów sytemu informatycznego w celu automatyzacji wymiany informacji w realizowanych procesach biznesowych, a tym samym poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez m.in. skrócenie czasu obsługi tychże procesów. Zakres projektu obejmuje: stworzenie przez firmę zewnętrzną i nabycie przez Naszą firmę wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji poszczególnych modułów systemu informatycznego, nabycie nowych środków trwałych w postaci serwera oraz macierzy dyskowej na którym osadzony zostanie system informatyczny. Zakupione moduły stanowić będą rozszerzenie istniejącego w Naszej firmie systemu informatycznego klasy ERP. Efektem projektu będzie automatyzacja procesów biznesowych realizowanych w organizacji.


Projekt doprowadzi do automatyzacji następujących procesów biznesowych:

- proces sprzedaży produktów przez handlowców (obsługa klienta)

- obsługa delegacji, sprawy pracownicze (wnioski urlopowe, rozliczenia czasu pracy)

- obsługa (rozdział i realizacja) zleceń serwisowych i roboczych

- proces planowana produkcji,

oraz wprowadzi nowy proces biznesowy:

- realizacji zamówień przez klientów za pomocą platformy B2B.

 


 

Nazwa Projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla VOIGT Sp. z o.o.
Nazwa Beneficjenta: PPUH "VOIGT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kwota kwalifikowana: 12 500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 8 500,00 PLN
Okres realizacji:    02/08/2010 – 31/12/2010

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Nazwa Projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w PPUH VOIGT Sp. z o.o
Nazwa Beneficjenta: PPUH "VOIGT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kwota kwalifikowana: 282 476,43 PLN
Kwota dofinansowania: 141 238,21 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 120 052,47 PLN
Okres realizacji:    01/07/2011 – 30/06/2013

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013


 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

1.IX.2014


Projekt:    Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VOIGT poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie nowych technologii informatycznych stanowiących fundament bardziej efektywnej działalności.

 

Beneficjent: PPUH VOIGT Sp. z o.o.

 

Wartość projektu: 437.605,26 PLN

 

Wartość dofinansowania: 178.959,50 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Dotacje na inowacjeSlaskie.