VC620

Płynny preparat dezynfekująco - myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze.
 
W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych.
 
ZAKRES ZASTOSOWANIA: Produkt przeznaczony do powierzchni, instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń. Zalecany do stosowania w mleczarstwie, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, rybnego i piwowarskiego, zakładach  gastronomicznych  i  kuchniach.
 
SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Zaleca się stosować wodę o temperaturze  około  20÷30oC.
 
Dokumentacja produktowa:
Pobierz pdf Karta charakterystyki produktu
Pobierz pdf Świadectwo Jakości Zdrowotnej
Pobierz pdf Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
Dotacje na inowacjeSlaskie.